ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΜΟΥΡΕΛΟΜΗΧΑΝΗ LΤΝ           

Στρογγυλά μουρέλα πάχους έως 8εκ. και ίσια μουρέλα πάχους έως 10εκ.

Διατίθεται σε 2 βασικά μοντέλα, LTN621 και LTN6221

Η μουρελομηχανή LTN621 αποτελείται από :

1 ΚΕΦΑΛΗ ΠΟΤΑΜΟΥ/ΚΑΛΙΜΠΡΑΣ : Ρυθμίζεται οριζόντια και κάθετα ενώ μπορεί να περιστραφεί από 0° έως 90°, κοπτικά Ø 250 mm

2 ΚΕΦΑΛΕΣ ΣΤΙΣ 45° : Χρησιμοποιούνται για την κοπή των γωνιών(με κατάλληλες κορώνες διαμαντέ), διευκολύνοντας την διαμόρφωση του προφίλ ή για τη δημιουργία μπιζουτέ(με πέτρες λείανσης ή ειδική κορώνα) , κοπτικά και πέτρες Ø 130 mm

6 ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΟΥΜΕΝΕΣ ΚΕΦΑΛΕΣ : Στην 1η τοποθετείται κορώνα διαμαντέ για την διαμόρφωση του προφίλ ενώ στις υπόλοιπες 5 πέτρες λείνασης. υπάρχει η δυνατότητα να τοποθετηθεί κορώνα διαμαντέ και στη 2η κεφαλή ενώ και στις 6 μπορούν να τοποθετηθούν πέτρες λείανσης,, κοπτικά και πέτρες Ø 130 mm                                                                              Μικροπαλινδρόμηση σε οποιαδήποτε θέση.                                                                                           Τμηματική επεξεργασία (μουρέλο σε τμήματα του κομματιού που έχουμε ορίσει κατά τον προγραμματισμό)

Ο προγραμματισμός των λειτουργιών της μηχανής γίνεται εύκολα μέσω οθόνης αφής. Επίσης υπάρχει πρόγραμμα διαγνωστικού ελέγχου των λειτουργιών της μηχανής, διατήρηση στατιστικών στοιχείων με βάση το υλικό,το είδος του μουρέλου, το πάχος καθώς και πρόγραμμα υπενθύμισης της απαραίτητης συντήρησης

  • Η μουρελομηχανή LTN6221 περιλαμβάνει όλα τα παραπάνω και επιπλέον 2 ΚΕΦΑΛΕΣ ΣΤΙΣ 45 στην έξοδο της μηχανής