Το μάρμαρο Βράτσα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σκάλα,για πόρτες και παράθυρα,για επένδυση τζακιού.

Το μάρμαρο είναι φυσικό προϊόν με μοναδικά χαρακτηριστικά,και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα το τελικό αποτέλεσμα να διαφέρει από αυτό της φωτογραφίας.