Το μάρμαρο του Μαρμαρά μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τα παράθυρα και τις πόρτες,για μνήματα.

Το μάρμαρο είναι φυσικό προϊόν με μοναδικά χαρακτηριστικά,και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα το τελικό αποτέλεσμα να διαφέρει από αυτό της φωτογραφίας.