Το λευκό μάρμαρο Βέροιας είναι ένα σκληρό μάρμαρο και μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για σκάλες,για δάπεδα,για πόρτες και παράθυρα.

Το μάρμαρο είναι φυσικό προϊόν με μοναδικά χαρακτηριστικά,και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα το τελικό αποτέλεσμα να διαφέρει από αυτό της φωτογραφίας.