Μάρμαρο Κοζάνης

Από τα σκληρότερα μάρμαρα.Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε τοποθέτηση σκάλας,για δάπεδα,για τα παράθυρα και πόρτες.

Το μάρμαρο είναι φυσικό προϊόν με μοναδικά χαρακτηριστικά,και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα το τελικό αποτέλεσμα να διαφέρει από αυτό της φωτογραφίας.