Γρανίτης Blue Perla.

Ο γρανίτης είναι φυσικό προϊόν με μοναδικά χαρακτηριστικά,και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, το τελικό προϊόν να διαφέρει από αυτό της φωτογραφίας.