ΦΡΕΖΑ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ HTO-MB                                                                                                               ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΚΕΦΑΛΗ ΔΙΣΚΟΥ                                                 Διατίθεται σε 3 βασικά μοντέλα, HTO-MB, HTO-MB1 και HTO-MB2

HTO-MB : κοπές μόνο ορθογώνιες(στις 0 ° και 90 °)                                                                         Περιστροφή κεφαλής από 0 ° έως 90 ° με κλείδωμα μόνο στις 0 ° και στις 90 °                   Ανάκλιση κεφαλής χειροκίνητη από 0 ° έως 50 °                                                                               Μοτέρ δίσκου 15Hp  ,  Διάμετρος δίσκου 300-500mm                                                                   Διαδρομή αξόνων : (Χ)-3500mm , (Υ)-1900mm , (Ζ)-370mm                                                             Τραπέζι ανακλινόμενο υδραυλικά, διαστάσεων 3150Χ1750mm                                       Πρόγραμμα πολλαπλών παράλληλων κοπών και πρόγραμμα σταδιακών διαδοχικών κοπών       * Προαιρετική επιλογή προγράμματος αντιγραφής                                                                               * Προαιρετική επιλογή συστήματος ράουλων στο τραπέζι για την εύκολη μετακίνηση των κομματιών πάνω σε αυτό

HTO-MB1 : κοπές ορθογώνιες και διαγώνιες σε οποιαδήποτε θέση                                    Περιστροφή κεφαλής από 0 ° έως 180 °                                                                                             Ανάκλιση κεφαλής χειροκίνητη από 0 ° έως 90 °                                                                               Μοτέρ δίσκου 15Hp  ,  Διάμετρος δίσκου 300-500mm                                                                   Διαδρομή αξόνων : (Χ)-3500mm , (Υ)-1900mm , (Ζ)-370mm                                                             Τραπέζι ανακλινόμενο υδραυλικά, διαστάσεων 3150Χ1750mm                                       Πρόγραμμα πολλαπλών παράλληλων κοπών και πρόγραμμα σταδιακών διαδοχικών κοπών       * Προαιρετική επιλογή προγράμματος αντιγραφής                                                                               * Προαιρετική επιλογή συστήματος ράουλων στο τραπέζι για την εύκολη μετακίνηση των κομματιών πάνω σε αυτό

HTO-MB2 : κοπές ορθογώνιες, διαγώνιες, κυρτές και κυκλικές σε οποιαδήποτε θέση  Περιστροφή κεφαλής από 0 ° έως 180 ° (*προαιρ.επιλογή περιστροφής  0 ° έως 360 °)       Ανάκλιση κεφαλής χειροκίνητη από 0 ° έως 90 ° (*προαιρ.επιλογή αυτόματης ανάκλισης από το χειριστήριο)                                                                                                                                           Μοτέρ δίσκου 15Hp (*προαιρ.επιλ. 17,5Hp)  ,                                                                                   Διάμετρος δίσκου 300-500mm (*προαιρ.επιλ. -625mm)                                                                   Διαδρομή αξόνων : (Χ)-3500mm , (Υ)-1900mm , (Ζ)-370mm (*προαιρ.επιλογή επέκτασης της διαδρομής του (Υ) άξονα στα 2.650mm)                                                                                                   Τραπέζι ανακλινόμενο υδραυλικά, διαστάσεων 3500Χ1900mm                                       Πρόγραμμα πολλαπλών παράλληλων κοπών και πρόγραμμα σταδιακών διαδοχικών κοπών       **Προαιρετικά υπάρχει η δυνατότητα επιλογής μετατροπής της κεφαλής του δίσκου ώστε με τους κατάλληλους αντάπτορες να λαμβάνει κοπτικά εργαλεία και σε συνδυασμό με διάφορα προγράμματα που μπορούν να επιλεγούν να μας δώσουν επιπλέον δυνατότητες(τρύπημα,σκάλισμα,γράμματα,τρισδιάστατα σχέδια,επεξεργασία σε νεροχύτες,κουζίνες κτλ)